Miscellaneous

25-25 Project

Hopefully before I am 25-year-ago, I can

  • Visit 25 countries / regions (7/25)
    🇨🇳China, 🇭🇰Hong Kong, 🇯🇵Japan, 🇲🇴Macau, 🇲🇾Malaysia, 🇸🇬Singapore, 🇺🇸United States.

  • Visit 25 provinces in China (25/25)
    Beijing, Inner Mongolia, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai.

  • Visit 25 states in the US (7/25)
    CA, IL, IN, MA, TX, UT, WI.

  • Finish 250,000 kilometers flight by air (179,558/250,000)